Co to je?
Co to je?

Jak se přihlásit?

Zadejte ID osoby, které Vám bylo přiděleno systémem datových schránek (obvykle šest znaků a čísel, např. "on2kfr")


Zadejte platné heslo do Vaší datové schránky. Pokud jste se zde již dříve registrovali do služby datovka do mailu a mezitím se Vaše heslo do datové schránky změnilo, použije aktuální heslo do datové schránky, heslo pro službu datovka do mailu se automatiky aktualizuje.

Notář

"Díky obyčejným datovým schránkám jsem se dostal do mnoha problémů, ale díky Datovce do mailu se mi to už nestane."

Podnikatel

"Datové schránky a elektronický podpis pro mě byly složité a vždy jsem se jich bál, ale díky Datovce do mailu se již nebojím a dokáži naplno využít jejich výhody pro mé podnikání."

Advokátka

"Datová schránka je složitá. Práce s ní pro mě byla vždy velice obtížná, ale Datovka do mailu mi mojí práci usnadnila."

 

Zpět nahoru